Asalak Kelimeler Nedir ? Neden Kullanılmamalıdır ?

Günlük hayatta konuşurken yapmış olduğumuz en büyük hatalardan birisi de asalak kelimelerdir. Asalak kelimeleri gerektiğinden fazla kullandığımız zaman konuşma bütünlüğü ve konuşma akıcılığı bozulmaktadır. Peki bu asalak kelimeler nedir ?

Asalak Kelimeler Nedir ?

Şey, yani, falan, aynen, mesela ve böyle gibi kelimelerdir. Cümlenin doğru yerinde kullanılmadığı zaman bir anlam ifade etmeyen kelimelerdir. Bu kelimelerin kullanımı konuşmacıya, konuşma sırasında cümlenin toparlanması için zaman kazandırmaktadır. Bu kelimeler ile bahsi geçen kelimeleri kullanmak yerine sessiz kalmak ya da cümleyi kurmadan önce daha fazla düşünmek tercih edilmelidir. Bu şekilde karşı tarafın dikkatini konuşmaya daha çok dahil edebiliriz.

Bu tarz kelimeler ile dinleyici ya da dinleyicilerin dikkati konuşmacıda kaldığı sanılır. Bilakis bu kelimelerin çok tekrar etmesi dinleyiciyi konuşmadan soyutlar. Bu kelimeler sonrası dinleyici konuşmadan kopar ve dikkati dağılır.

Asalak kelimeleri yazım dilinde pek kullanmayız. Özellikle de kompozisyon gibi resmi yazılarda asla kullanmayız. Bu kelimelerin günlük hayattaki konuşma dilimizde gereksiz bir varlığı bulunmaktadır. Bu durumun ortaya çıkışında anlık mesajlaşma platformlarının büyük bir yeri vardır.

Aynı zamanda asalak kelimeler konuşmuş olduğunuz konu hakkındaki bilgi seviyenizi karşı tarafa doğru aktaramamanıza sebep olabilir. Net bildiğiniz bir konu üzerinde konuşurken karşı tarafta bu algıyı oluşturamayabilirsiniz. Tamam mı ya da evet gibi onaylama anlamında kullanılan kelimeler de çok kullanıldığında asalak kelimelere örnek gösterilebilmektedir.

Video Adresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir