bin\roslyn\csc.exe’ yolunun bir parçası bulunamadı Çözümü

MVC projesi oluşturmaya başlayanların genelde bu günlerde karşılaştığı bir hata da bin\roslyn\csc.exe’ yolunun bir parçası bulunamadı hatası oluyor. Bu hatanın çözümü işin aslında çok basit.

bin\roslyn\csc.exe’ yolunun bir parçası bulunamadı Hatasının Çözümü

Bu hatanın en büyük sebebi Visual Studio 2019 ! Genelde yeni sürüm yazılımlar eskilerde bulunan hataları çözerken Visual Studio 2019’da bu durum tam tersi durumda oldu. En azından bu durum için tam tersi durumda oldu diyebilirim.

Visual Studio 2015 ya da Visual Studio 2017 sürümü ile başlatmış olduğunuz bir MVC projesini Visual Studio 2019 ile açmak istediğinizde bahsi geçen hatayı alırsınız. Proje açmak istediğinizde derken projeyi derleme çalışmanızdan bahsediyordum.

Bu hatayı almak için projeye ait .sln dosyasını Visual Studio 2019 ile açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra projeyi derleyip internet tarayıcısında projeyi görmeye başladığınız anda bu hatayı alabilirsiniz. Ya da projeyi tam derleme aşamasında bu hatayı alabilirsiniz.

Bu hatanın çözümü için dosya yöneticiniz ile projenin bulunduğu klasöre gidin. Ardından projeye ait .csproj dosyasını Not Defteri ile açın. Bu dosya aslında XML dosyasıdır. XML dosyasının en altına inin. Kapanış etiketlerinin sonuncusu kapanmadan aşağıdaki satırı dosyaya yapıştırın.

<Target Name="CopyRoslynFiles" AfterTargets="AfterBuild" Condition="!$(Disable_CopyWebApplication) And '$(OutDir)' != '$(OutputPath)'">
  <ItemGroup>
   <RoslynFiles Include="$(CscToolPath)\*" />
  </ItemGroup>
  <MakeDir Directories="$(WebProjectOutputDir)\bin\roslyn" />
  <Copy SourceFiles="@(RoslynFiles)" DestinationFolder="$(WebProjectOutputDir)\bin\roslyn" SkipUnchangedFiles="true" Retries="$(CopyRetryCount)" RetryDelayMilliseconds="$(CopyRetryDelayMilliseconds)" />
</Target>

Ardından not defteri ile açmış olduğunuz dosyayı kayıt edin. Visual Studio 2019 programını kapatın ve açın. Ardından Visual Studio 2019 ile projenizi yeniden derleyin. Projenizin başarıyla derlenip çalıştığını göreceksiniz.

One thought on “bin\roslyn\csc.exe’ yolunun bir parçası bulunamadı Çözümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir