XMLHttpRequest.status Geri Dönen Cevaplar Nelerdir ?

XML Http Request sorgusu atıldığı zaman sorgunun başarılı ya da başarısız sonuç aldığını ancak XMLHttpRequest.status değerine bakaran anlayabilirsiniz. Göndermek istediğimiz sorgunun sunucuyu ulaşıp sonucun gelip gelmediğini XMLHttpRequest.readyState bilgisine bakarak anlayabiliriz. Sorgunun cevabının doğru gelip gelmediğini de XMLHttpRequest.status bilgisine bakaran anlayabiliriz.

XMLHttpRequest.status Kodları

Çeşitli kod değerleri bize dönebilmektedir. Bunların bir kısmı bize işin başarısız olduğunu ve neden başarısız olduğunu açık bir şekilde anlatmaktadır. Bu hata kodları Http Request hata kodlarıdır. Zaten bir Http Request attığımızı düşünürsek hata kodlarını farklı bir şey beklemek büyük saçmalık olurdu değil mi ?

100 Continue (Devam)
Bu geçici yanıt, şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu ve istemcinin isteği sürdürmesi gerektiğini veya istek zaten tamamlandıysa yanıtı yoksayması gerektiğini gösterir.

102 Processing (İşleniyor)
Bu kod, sunucunun isteği aldığını ve işlediğini gösterir, ancak henüz yanıt yok.

200 OK (Tamam)
İstek başarıyla tamamlandı. HTTP protokolüne göre sonuç alınabilir.

201 Created (Oluşturuldu)
İstek başarılı oldu ve sonuç olarak yeni bir kaynak oluşturuldu. Bu genellikle POST isteklerinden veya bazı PUT isteklerinden sonra gönderilen yanıttır.

202 Accepted (Kabul edildi)
İstek alındı, ancak henüz işlem yapılmadı.

203 Non-Authoritative Information (Yetkili Olmayan Bilgiler)
Bu yanıt kodu, döndürülen meta bilginin kaynak sunucuda bulunanla tam olarak aynı olmadığı, ancak yerel veya üçüncü taraf bir kopyadan toplandığı anlamına gelir. Bu çoğunlukla başka bir kaynağın aynaları veya yedeklemeleri için kullanılır.

204 No Content (İçerik Yok)
Bu istek için gönderilecek içerik yok, ancak header yararlı olabilir.

300 Multiple Choice (Çoktan Seçmeli)
İsteğin birden fazla olası yanıtı var. Kullanıcı aracısı veya kullanıcı bunlardan birini seçmelidir.

301 Moved Permanently (Kalıcı Olarak Taşındı)
İstenen kaynağın URL’si kalıcı olarak değiştirildi. Yanıtta yeni URL verilir.

302 Found (Bulundu)
Bu yanıt kodu, istenen kaynağın URI’sinin geçici olarak değiştirildiği anlamına gelir. Gelecekte URI’de başka değişiklikler de yapılabilir. Bu nedenle, aynı URI, istemci tarafından gelecekteki isteklerde kullanılmalıdır.

303 See Other (Diğerine Bak)
Sunucu, istemciyi istenen kaynağı bir GET isteğiyle başka bir URI’de almaya yönlendirmek için bu yanıtı gönderdi.

400 Bad Request (Hatalı İstek)
Sunucu, geçersiz sözdizimi nedeniyle isteği anlayamadı.

401 Unauthorized (Yetkisiz)
HTTP standardı “yetkisiz” belirtmesine rağmen, anlamsal olarak bu yanıt “kimliği doğrulanmamış” anlamına gelir. Yani, istemci istenen yanıtı almak için kendini doğrulamalıdır.

403 Forbidden (Yasak)
İstemcinin içeriğe erişim hakları yoktur; yani, yetkisizdir, bu nedenle sunucu istenen kaynağı vermeyi reddeder. 401’den farklı olarak, istemcinin kimliği sunucu tarafından bilinir.

404 Not Found (Bulunamadı)
Sunucu istenen kaynağı bulamıyor. Tarayıcıda bu, URL’nin tanınmadığı anlamına gelir.

KAYNAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir