Noterlerde Kredi Kartı Geçer mi veya Kullanılır mı ?

Emanetleri saklama tutanağı, ifade tutanağı, tespit tutanağı, vekaletname ve satış işlemleri için yolumuzun düştüğü noterlerde yeni bir ödeme devri başlıyor. Bu güne kadar bu işlemlerin ücretini ödemek için noterlerde kredi kartı geçer mi diye soru soruyorduk ve cevabı da hayır oluyordu.

Noterlerde Kredi Kartı Geçer mi ?

Artık bu sorunun cevabına evet diyebiliriz. Daha doğrusu kısa bir süre sonra geçmeye başlayacak diyebiliriz. Ülkemizde bir süre önce özelleştirmesi sağlanan noterlerde artık kredi kartı ile ödeme devri başlayacaktır.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız.” dedi. Bu durumda yakın bir tarihte noterde yapılacak işlemler sonrası çıkan ücreti banka ve kredi kartı ile ödeyebileceğiz.

Peki noterde ne işlemleri yapılabiliyor ?

– Evlenme sözleşmesi,
– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
– Zilyetlik devri sözleşmesi
– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
– Şirket sözleşmesi,
– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
– Kira sözleşmesi,
– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
– Taksim ve ifraz sözleşmesi,
– Evlat edinme sözleşmesi,
– Temlik,
– Taahhütname,
– Kefaletname,
– Vasiyetname,
– Vakıf senedi,
– Aile vakfı senedi,
– Tanıma senedi,
– Muvafakatname,
– Sulhname,
– Yeddiemin senedi,
– Rehin senedi,
– Borç senedi,
– Fesihname,
– İbraname,
– Beyanname,
– Şahadetname,
– Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,
– Emanetleri saklama tutanağı,
– İfade tutanağı,
– Tespit tutanağı,
– Vekaletname,
– Defter onaylanması,
– Çevirme,
– Örnek çıkartma,
– İmza sirküleri,
– Protesto işleri,
– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
– Tescil.

Hürriyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir