Microsoft Dataverse Tablo Kolon Tipleri Data Tipleri

Microsoft Dataverse tablo oluşturma işlemi tabloya ekleyebileceğiniz kolonların tipleri bulunmaktadır. Bu kolon tipleri size bu tablodaki kolonda ne tür bilgi saklayabileceğinizi söylemektedir. Kolona vermiş olduğunuz data tipi dışında bir datayı bu kolonda saklayamazsınız. Bu sebepten dolayı kolona vermiş olduğunuz isim ve data tipinin bir bütün halde uyum sağladığından emin olmalısınız.

Microsoft Dataverse Tablo Kolon Tipleri

Text – Tek satır metin olarak gösterilecek metinlerdir
Text Area – 4.000 karaktere kadar limiti olan çoklu satır metinlerdir
Email – Tek satır metin gibidir ancak içerisine vermiş olduğunuz metin bilgisinin e-posta adresi kurallarına uygunluğunu kontrol eder ve verinin bu kurallara uyması gerekmektedir
URL – Web adresi girmeniz için oluşturulmuş olan özel tek satır metindir
Ticker Symbol – Checkbox olarak form üzerinde gösterilir ve doğru / yanlış değerini tutar
Phone – Telefon numarası yazmak için oluşturulmuş olan özel tek satır metindir
Whole Number – Metin şeklinde gösterilmek üzere yazılan sayı bilgileridir
Decimal Number – Ondalık (hassaslık 10) olarak gösterilen sayıl bilgileridir
Floating Point Number – Ondalık (hassaslık 5) olarak gösterilen sayıl bilgileridir
Duration – Seçenek kümesi olarak zaman aralıklarının seçilebildiği kolon tipidir
Timezone – Seçenek kümesi olarak zaman dilimlerinin seçilebildiği kolon
Date and Time – Zaman ve tarih bilgisi
Date Only – Sadece zaman bilgisi içerebilir eğer bir sorgu ile zamanı sorarsanız cevap olarak 00:00 alırsınız.

Data Verse Data Tipleri


Language – Seçenek kümesi içerisinde dil listesi bulunmaktadır. Kod tarafına bu bilgi rakam olarak yansımaktadır. Her sayı bir dili temsil etmektedir. Eğer ortamda bir dil bilgisi bulunmuyorsa sistemin varsayılan dil bilgisi gelmektedir.
Currency – Para miktar bilgisi tutmaktadır. Bu paranın birimi de seçilebilmektedir. Varsayılan olarak ortam ayarlarından seçilmiş para birimi kullanılmaktadır.
File – Belirtilen dosya boyutuna kadar dosya saklanabilen alandır.
Image – Resim belgesi saklamak için özel alan tipidir. Sadece 1 adet resim saklanabilmektedir.
Lookup – Herhangi bir tabloya ait referans bilgisinin tutulduğu alandır.
Customer – Bireysel ve / veya tüzel müşteri kaydı için referans bilgisinin tutulduğu alandır.
Owner – Kayıt sahibinin takım ya da kullanıcı referansı olarak tutulduğu alandır.
Choices – Seçenek kümesidir. İçerisinde birden fazla seçenek bulunmaktadır ve birden fazla seçenek seçilebilir.
Choice – Seçenek kümesidir. İçerisinde birden fazla seçenek bulunmaktadır ve sadece bir seçenek seçilebilir.
Yes/No – 2 seçenekli seçenek kümesi olarak düşünebilirsiniz. Seçeneklerden sadece 1 tanesini seçebilirsiniz. Varsayılan olarak bu seçeneklerin isimleri Evet / Hayır’dır ancak siz bu isimleri değiştirebilirsiniz.
Status Reason -Durum alanına bağlı olarak durumun açıklamalarının bulunduğu seçenek kümesidir.
Status -Kaydın sistemde etkin ya da deaktif olduğunun tutulduğu durum alanıdır.
Unique Identifier -Tekil bilgi olarak tutulan GUID bilgisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir